Tilskud & Økonomi

/Tilskud & Økonomi
Tilskud & Økonomi 2017-09-29T15:09:31+00:00

Ifølge sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde anonym behandling til borgere med alkoholproblemer. Bopælskommunen skal afholde udgifterne vil en behandling.

I forbindelse med familiebehandling inddrages familien, der kan deltage i enkelte samtaler.

Den  egentlige familiebehandling er imidlertid ikke omfattet af §14 og skal derfor afholdes af familien selv, eller familien må søge økonomisk støtte andet sted.

Den enkelte borger kan vælge frit mellem ambulante tilbud, men ikke mellem dag- eller døgnbehandling. Disse tilbud kræver visitation.

Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig med ønske om behandling. Men ellers er det ikke defineret, hvad behandlingsgarantien skal indeholde. (ifølge sundhedsloven § 141).

Finansiering af alkoholbehandling

Der er flere muligheder for finansiering af alkoholbehandling.

  •     Sundhedsforsikring
  •     Arbejdsgiverfinansieret behandling
  •     Egenbetaling
  •     Finansiering over 12 eller 24 måneder