Samarbejdspartnere

/Samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere 2017-09-29T15:09:31+00:00

Det offentlige

RUSSTOP alkoholbehandling samarbejder tæt med den enkelte klients sagssbehandler i forhold til handleplan m.m., egen læge og den nære familie i samråd med klienten.

Arbejdsplads/uddannelsessted

Der samarbejdes med arbejdsplads eller uddannelsessted omkring tilrettelæggelse af tilbagevenden til job/uddannelse, ligesom der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere – fx diætist, psykolog eller psykiater – hvor dette er nødvendigt.

Klienten skal være motiveret for at holde fokus på egen behandling. Dette kræver mange ressourser, og til trods for, at klienten ikke skal være i behandling hele dagen, er det vores erfaring, at det kan give uro og problemer, hvis der skal være overskud til ret meget andet end behandling.

Klienten skal derfor være klar til at inddrage arbejdsgiver og kommune, således at klienten får mulighed for helt eller delvis at holde fokus på sin behandling. Der vil være tale om en periode. Klienten kan have behov for at være helt eller delvis sygemeldt i en periode fra 1- 4 mdr. Det er derfor vigtigt med åbenhed for at fastholde klienten og bevare tilknytningen til arbejdsplads/uddannelse.

Familie

Hvis klienten har børn, vil det være vigtigt at samarbejde med det offentlige system, da børn kan være meget påvirket af forælderens alkoholisme. Der tilbydes ikke behandling til børn. Vi vil samarbejde med kommunen og henviser om nødvendigt til specialister på børneområdet.

Det er vigtigt, at der holdes fokus på klientens problemstilling, men vi vil være meget opmærksomme på, at familien også får hjælp, eller at den i  hvert fald får muligheden/tilbuddet.

Ofte er familien mere påvirket end først antaget, specielt når klienten går i behandling. Typisk ses det, at klienten får det bedre, men at de pårørende får det dårligere og ikke forstår, hvad der sker. Vi vil i sådanne situationer henvise til familiebehandling, og vi vil også henvise til gratis fællesskaber for pårørende.

AA & ACA

Klienterne vil blive opfordret til at gå i AA for at møde andre alkoholikere, da det er vores erfaring, at det er en god kombination med behandlingen. Her kan klienten møde andre mennesker med samme problem og møde andre, der har klaret mange år uden at indtage alkohol. Dette kan give håb, og det kan give klienten energi og en tro på, at der er et almindeligt liv uden brug af alkohol.

Ligeledes opfordres pårørende til at deltage i møder i ACA, som er et fællesskab for voksne børn af misbrugere, Al-Anon, som er et fællesskab for pårørende til misbrugere, og Alateen, som er et fællesskab for teenagere af misbrugere