Familiebehandling

/Familiebehandling
Familiebehandling 2017-09-29T15:09:32+00:00

RUSSTOP tilbyder behandling til familien, da vores erfaring er, at hele familien er påvirket af at leve sammen med en alkoholiker.

Ægtefæller, børn eller forældre spiller ofte en stor rolle i alkoholikerens liv. Familien kan i nogle tilfælde være en stor del af problemet. Eksempelvis kan der være tale om en ægtefælle eller forældre, der lider af depression, angst og/eller stressbelastninger for blot at nævne nogle få årsager. Der kan desuden være store udfordringer i forhold til børn, økonomi osv.

Familien  kan således have været ude for store belastninger gennem længere tid. Det slider på en familie og kan føre til endnu vanskeligere problemstillinger.

Al-anon er et fællesskab for voksne pårørende til en alkoholiker, og hvad man som pårørende kan gøre i forhold til alkoholikerens misbrug.

Ret til menneskelig værdighed

Som pårørende har du ret til et anstændigt liv. Hvis du lever sammen med en alkoholker, kan du gøre dig selv en tjeneste ved at lære en holdbar metode at håndtere dit liv på sammen med alkoholikeren.

Du skal ikke lære at leve med det. Enhver har ret til menneskelig værdighed. Accepter det som en kendsgerning, at du har et problem, og at du selv kan lære at klare det.

Det første, du må lære, er, at det meste af det, vi siger og gør i vrede, skuffelse eller fortvivlelse, kun gør tingene værre for dig selv. Det forøger stressniveauet, både for dig selv og alkoholikeren.

Typiske tegn

Et alkoholproblem i hjemmet opdages ofte lettere på ægtefællens adfærd end på alkoholikerens. Et tyypisk tegn er, at man finder på undskyldninger for alkoholikerens optræden, når alkoholikeren drikker. Udadtil giver den pårørende udtryk for, at alt er godt og sørger for alt ser ordenligt ud.

De pårørende tager ansvar og overtager opgaver for alkoholikeren. Ringer eksempelvis og melder vedkommende syg fra job. Forsøger at skjule problemet for omgivelserne. Tager hånd om alle opgaver i hjemmet, tager ekstraarbejde for at holde styr på økonomien. De hjælper alkoholikeren med hans opgaver. De kommer med forslag til alkoholikeren i forhold til indtag af alkohol. Søger at lave aftaler, om antal af genstande, og der kunne drikkes hjemme osv.

Ond spiral

De pårørende kan bruge megen tid på at bekymre sig om alkoholikerene, når han er væk. Leder efter dem eller bruger børnene til at finde ham. Forholdet til deres børn bliver kompliceret. Måske søger de at skjule problemet. Men ofte går det ud over dem på anden vis, da der ofte er mange konflikter, og stemningen i hjemmet bliver anstrengt.

I mange tilfælde søger familien at tilpasse sig deres alkoholiker. Alle går på listesko, stemingen er dårlig. Familien kan ikke planlægge, fordi de aldrig ved, hvordan alkoholikeren har det. De mister kontakten til øvrig familie og venner. Familien er kommet ind i en ond spiral, og der er kun én vej tilbage. Alle må have behandling.

I RUSSTOP familiebehandling holder vi temaaftener, hvor vi kommer ind på, hvad det betyder at være medafhængig. Altså at have en relation til en alkoholiker.

Temaaftener afholdes efter behov

På disse temaaftener vil vores fokus være at holde et oplæg, som vil lægge op til dialog.

Emner for disse oplæg kunne være

•Hvad er det at være medafhængig?

•Hvad er alkoholisme?

•Hvordan stopper man alkoholisme?

•Hvordan passer den medafhængige på sig selv?

Temaftenerne afholdes typisk hver 14. dag, fra kl. 19 – 21.

Vi byder på kaffe, the, og lidt kage.

Ud over ovennævnte tilbud for familien, vil vi lægge op til samtaler med familien i fællesskab efter behov, og ud fra en faglig vurdering. Vi ser ofte meget belastede/medafhængige vil overtage, og være en del af behandling. Lige som familiemedlemmer, ægtefæller og børn/unge kan have behov for et individuelt forløb.