RUSSTOP – skræddersyet alkoholbehandling af alkoholmisbrug

Hos RUSSTOP gør vi en forskel for den enkelte. Vi afpasser alkoholbehandlingen

efter netop dine behov.

Føler du dig glemt i systemet? Vi genetablerer din værdighed og giver dig overblik

over situationen. Vi udviser respekt og forståelse.

Hør mere om alkoholbehandling og misbrug

Behandlingsmetoder

LÆS MERE

Familiebehandling

LÆS MERE

Undervisning

LÆS MERE

Sådan gør du

LÆS MERE

Behandlinger til alle scenarier

Hos RUSSTOP finder du et varieret udvalg af behandlingsmetoder.
Baseret på vores erfaring vælger vi en struktureret, individuel behandlingsløsning, der matcher din situation.

Adfærdsterapi

LÆS MERE

Egenomsorg

LÆS MERE

Meditation

LÆS MERE

Miljøterapi

LÆS MERE

Motiverende samtale

LÆS MERE

Kommuner

LÆS MERE

Virksomheder

LÆS MERE

Tilskud/Økonomi

LÆS MERE

Zita Jesse – Adm. Direktør
Behandlingsleder

LÆS MERE

Alexandra Zaric
Psykiater & Ansvh. Læge

LÆS MERE

Anne Vinding
DAC-Behandler

LÆS MERE
KONTAKT RUSSTOP

Vores målsætning med alkoholbehandling:

  • At klienten bliver ædru
  • At klienten bliver hovedaktør i og tager ansvar for eget liv – fysisk, psykisk og socialt
  • At klienten bliver bevidst om, at alkoholmisbrug er en sygdom, at den ikke kan helbredes men, at den kan håndteres via alkoholdbehandling
  • At klienten får en grundig viden om alkoholmisbrug og den mange sider
  • At klienten får redskaber til at opnå ædruelighed på daglig basis
  • At klienten får en viden om individuelle advarselssignaler og højrisikosituationer i forhold til tilbagefaldsforebyggelse
  • At brugeren bliver i stand til følelsesmæssigt at håndtere livet på livets præmisser uden brug af alkohol
OM RUSSTOP

Vores metoder giver resultater

Se hvad nuværende og tidligere klienter fortæller om deres behandlingsforløb hos RUSSTOP:

Det har undret mig, at mange i det offentlige system, der er sat til at hjælp misbrugere – eksempelvis læger, socialrådgivere og Lænken med deres gruppeterapiklasser med en ordstyrer – IKKE har nogen misbrugserfaring. Tilgangen virker ikke.

Gennem min dialog med Zita og hendes erfaring er det blevet klart og tydeligt for mig, hvor min udforddring ligger.

Zita har en relevant baggrund og uddannelse, og DET virker i et behandlingsforløb.

Frank Bagge
Jeg har gået i behandling for misbrug hos RUSSTOP ved Zita Jesse i godt 18 måneder. Inden jeg startede, undersøgte jeg øvrige behandlingsmuligheder, hvor man typisk er i store grupper, skal følge en 12-punktsplan, som er ens for alle. Desuden foregår det i dagtimerne,

Jeg havde meget svært ved at forestille mig i den formel. Jeg blev derfor meget glad, da jeg fik kendskab til RUSSTOP. Her er man alene med sin behandler i en meget intim og intens atmosfære. Jeg har altid været hos den samme behandler og har hele tiden oplevet, at jeg blev mødt som mig – ikke som alle de andre i en lignende situation.

Helle
Som pårørende til en mangeårig alkoholmisbruger har det været en stor støtte at følge familiebehandlingen hos RUSSTOP, hvor vi har lært at håndtere de faktiske belastninger, en sådan situation medfører.

Jeg har lært en masse om, hvad jeg som pårørende kan gøre i forhold til alkoholikeres misbrug.

Jeg kan varmt anbefale RUSTOP.

Ulla Sørensen